Δήλωση Απορρήτου

Η Σκλατινιώτης Ο.Ε. δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Αυτή η δήλωση προστασίας απορρήτου εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και χρήσης πρακτικών της τοποθεσίας bestboards.gr (η "Τοποθεσία"). Αποκτώντας πρόσβαση στην Τοποθεσία, αποδέχεστε τη συλλογή πληροφοριών και τη χρήση πρακτικών που περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου.

Θα σας υποβάλλουμε ερωτήσεις κάθε φορά που χρειαζόμαστε πληροφορίες για αναγνωριστικούς λόγους (προσωπικά στοιχεία) ή για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών ή για τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής που έχετε ζητήσει, όπως η λήψη πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Σκλατινιώτης Ο.Ε., η συμμετοχή σε διαγωνισμό, η παραγγελία ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συμμετοχή σε τοποθεσία ή υπηρεσία περιορισμένης πρόσβασης, η δήλωση συμμετοχής σε συμβάν ή εκπαιδευτική εκδήλωση ή κατά την αγορά, τη λήψη ή/και τη δήλωση προϊόντων της Σκλατινιώτης Ο.Ε.. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, τίτλο, εταιρεία ή οργανισμό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, διεύθυνση εργασίας ή οικίας, πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας και πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα. Η Τοποθεσία μπορεί να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως το όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet και τη διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol) μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στο Internet, την ημερομηνία και την ώρα που αποκτάτε πρόσβαση στην Τοποθεσία, τις σελίδες στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση ενώ βρίσκεστε στην Τοποθεσία, καθώς και τη διεύθυνση Internet της τοποθεσίας Web από την οποία συνδεθήκατε απευθείας στην τοποθεσία μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της Τοποθεσίας, για την ανάλυση τάσεων και τη διαχείριση της Τοποθεσίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτήν την Τοποθεσία θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της Τοποθεσίας και για την παροχή των υπηρεσιών ή για τη διεξαγωγή συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Υποστηρίζοντας τις χρήσεις αυτές, η Σκλατινιώτης Ο.Ε. έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία για να σας παρέχει αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών, για να βελτιώσει την Τοποθεσία και οποιαδήποτε σχετιζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της Σκλατινιώτης Ο.Ε. και για να κάνει ευκολότερη τη χρήση της Τοποθεσίας, απαλλάσσοντάς σας από την υποχρέωση να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες ή προσαρμόζοντας την Τοποθεσία στις δικές σας ιδιαίτερες προτιμήσεις και ενδιαφέροντα. Για να σας παρέχουμε μια πιο σταθερή εμπειρία κατά τις αλληλεπιδράσεις σας με τη Σκλατινιώτης Ο.Ε. , τα στοιχεία που συλλέγονται από τη bestboards.gr μπορούν να συνδυαστούν με στοιχεία που συλλέγονται από άλλες υπηρεσίες της Σκλατινιώτης Ο.Ε. . Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ενημερώσεων και ειδοποιήσεων. Επιπλέον, με την άδειά σας, μπορούμε να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Σκλατινιώτης Ο.Ε. ή/και να μοιραστούμε πληροφορίες με συνεργάτες της Σκλατινιώτης Ο.Ε. , ώστε να μπορούν να σας στείλουν πληροφορίες σχετικά με τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες. Όταν εγγραφείτε σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο ή συμφωνήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η bestboards.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένες συνδέσεις ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εντοπίζει τις συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες κάνετε κλικ. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε πιο επικεντρωμένες επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πληροφορίες αγορών. Κάθε επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει μια σύνδεση για κατάργηση εγγραφής που σας επιτρέπει να σταματήσετε την παράδοση μιας τέτοιου είδους επικοινωνίας. Ορισμένες υπηρεσίες στην τοποθεσία της bestboards.gr προσφέρουν στα άτομα τη δυνατότητα να εμφανίζουν δημοσίως ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως για ένα συνεργάτη της Σκλατινιώτης Ο.Ε. που επιθυμεί να δημοσιεύσει πληροφορίες επαφής ως μέρος της προσφοράς μιας υπηρεσίας. Η συμμετοχή σε τέτοιες υπηρεσίες είναι πάντα προαιρετική. Κατά καιρούς η Σκλατινιώτης Ο.Ε. αναθέτει σε άλλες εταιρείες την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας, όπως η φιλοξενία τοποθεσιών Web, δώρα που αφορούν συσκευασία, αποστολή και παράδοση, απάντηση σε ερωτήσεις πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες και αποστολή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα μας, ειδικές προσφορές και άλλες νέες υπηρεσίες. Εμείς θα δώσουμε στις εταιρείες αυτές μόνο τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για την παροχή της υπηρεσίας. Οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η Σκλατινιώτης Ο.Ε. έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης, όταν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για (α) τη συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου ή με τη νομική διαδικασία που τηρείται στη Σκλατινιώτης Ο.Ε. ή στην Τοποθεσία, (β) την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Σκλατινιώτης Ο.Ε. και της οικογένειας των τοποθεσιών της στο Web ή (γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των εργαζομένων στη Σκλατινιώτης Ο.Ε. , των χρηστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Σκλατινιώτης Ο.Ε. ή του κοινού.

Δεν θα γίνει κοινή χρήση των προσωπικών στοιχείων που δίνετε στην Τοποθεσία εκτός της Σκλατινιώτης Ο.Ε., εκτός εάν περιγράφεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα δήλωση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου και οι επιλογές που θα κάνετε στην Τοποθεσία δεν θα ισχύουν απαραίτητα για τα προσωπικά στοιχεία που ενδεχομένως έχετε παράσχει στη Σκλατινιώτης Ο.Ε. , στα πλαίσια άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Σκλατινιώτης Ο.Ε. που λειτουργούν ξεχωριστά. Η bestboards.gr ενδέχεται να αποστέλλει κατά καιρούς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ενημερώνουν για θέματα τεχνικής υποστήριξης ή ασφάλειας σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ζητήσατε ή για λόγους επιβεβαίωσης παροχής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τη bestboards.gr, η επαφή με τον πελάτη αποτελεί φυσικό μέρος της υπηρεσίας. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κατάργηση της εγγραφής σας από αυτήν την αλληλογραφία, καθώς θεωρείται βασικό στοιχείο της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει.

Η Σκλατινιώτης Ο.Ε. δεσμεύεται για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας, ώστε να σας βοηθήσουμε να προστατέψετε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίησή τους. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, οι οποίοι βρίσκονται σε ελεγχόμενες θέσεις. Επιπλέον, όταν μεταδίδουμε ευαίσθητα δεδομένα (όπως τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας) μέσω Internet, τα προστατεύουμε με χρήση κρυπτογράφησης, όπως το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την Τοποθεσία για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα της διαδικασίας εγγραφής και για να προσαρμόσουμε την Τοποθεσία. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από διακομιστή ιστοσελίδων. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies εκχωρούνται κατά μοναδικό τρόπο σε σας, και μόνο ένας διακομιστής Web μπορεί να τα διαβάσει στον τομέα που εξέδωσε το cookie σε σας. Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να σας παρέχουν τη δυνατότητα να εξοικονομείτε χρόνο. Για παράδειγμα, εάν προσαρμόσετε μια ιστοσελίδα ή περιηγηθείτε μέσα σε μια τοποθεσία, το cookie βοηθά την τοποθεσία να ανακαλέσει τα συγκεκριμένα στοιχεία σας στις επόμενες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία παράδοσης σχετικού περιεχομένου, διευκολύνει την περιήγηση στην τοποθεσία